Zavod sv.Terezije je socialno varstveni zavod s podeljeno koncesijo za opravljanje socialno varstvene dejavnosti. Stoji na prijetni, mirni lokaciji sredi Vidma in nudi veliko možnosti za sprehode. V neposredni bližini so vsi pomembni objekti in avtobusna postaja.

Zavod ima 35 enoposteljnih, 16 dvoposteljnih sob in 5 apartmajev. Poleg osnovnega programa nudimo fizioterapevtske in delovno terapevtske storitve ter specialistično psihiatrično dejavnost. Del programa zajema vaje za ohranjanje telesne aktivnosti, drugi del pa je namenjen ohranjanju intelektualnih sposobnosti.

Precej obširna je tudi naša kuhinjska dejavnost, saj kuhamo tako za naše stanovalce, delavce, za uporabnike programa pomoči na domu ter nudimo tudi prehrano za zunanje odjemalce.

Nimamo zaprtih oziroma varovanih oddelkov za starostnike z demenco. Pri delu z njimi  uporabljamo integrirani pristop, kar pomeni, da so starostniki z demenco vključeni med vse ostale stanovalce zavoda.

Stanovalcem zavoda nudimo vse tisto, česar jim domače okolje v starosti ne more več nuditi: nego, varnost, urejeno prehrano, redno zdravstveno oskrbo,…seveda pa zavod ne more nuditi tiste prave domačnosti in samostojnosti. Tega se, žal, ne da nadomestiti. Zato se strokovni in ostali delavci v našem domu trudimo delovati čim bolj osebno, prijazno, toplo, z veliko mere empatije in strokovnosti.

V institucionalnem življenju se določene življenjske navade spremenijo, preoblikujejo. Stanovalcem poskušamo bivanje čimbolj približati družinskemu življenju. Z namenom druženja, vzpodbujanja prijateljstev ter medgeneracijskega srečanja organiziramo razne delavnice, srečanja in praznovanja z zunanjimi udeleženci. V zavodu delujejo naslednje interesne skupine: skupina za družabne igre, pevski zbor, terapevtska skupina za dementne, vsakodnevna skupinska telovadba, kreativna delavnica, debatna skupina, skupina za sestavo jedilnikov. V domu se nahaja tudi kapela.

Delavci doma se vedno znova trudimo približati željam in potrebam stanovalcev. Z njimi smo v dobrih odnosih, saj se zavedamo, da lahko le z dobrim sodelovanjem naših uporabnikov dosežemo zadovoljstvo in harmonijo v zavodu.

Sprejem v dom

Dokumenti

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.