Ponosni smo, da je Zavod sv. Terezije vključen v projekt »Družini prijazno podjetje«

Zavod svete Terezije je bil ustanovljen leta 2006 in nudi celodnevno oskrbo 77 stanovalcem. S postopkom pridobivanja certifikata je naš zavod pričel decembra 2016 in 06.03.2017 pridobil osnovni certifikat » Družini prijazno podjetje«. Znotraj zavoda smo določili 9 ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Ukrepi zajemajo področje delovnega časa, organizacije dela, delovnega mesta, politike informiranje tako vodij, kot zaposlenih, komuniciranje z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, veščin vodstva, storitev za družino, druženje.

S tem projektom želimo, da bi družini prijazna politika v naši organizaciji pripomogla k večji motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih, večji pripadnosti in večji produktivnosti. To pomeni, da službene obveznosti in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta, temveč se lahko s pomočjo sprejetih ukrepov »Družini prijazno podjetje« dopolnjujeta. Zavod želi kot organizacija delovati odgovorno na vseh področjih in tako tudi do zaposlenih.

Izvajanje sprejetih ukrepov vseskozi spremlja projektna skupina. Zaposleni v veliki meri koristijo sprejete ukrepe in so z izvajanjem le-teh zelo zadovoljni. Letos je že četrto leto, od kar redno izvajamo vse sprejete ukrepe, tako da smo 09.06.2021 na podlagi sklepa revizorskega sveta pridobili polni certifikat » Družini prijazno podjetje«

Kaj certifikat družini prijazno podjetje pomeni

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Certifikat »Družini prijazno podjetje« podeljujeta:

• Ekvilib Inštitut, ki je nosilec postopka certificiranja

• Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti

Pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje z zaposlenimi, poudarek je predvsem na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev.

Certifikat tako delodajalcu kot zaposlenim zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke. Zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih na podlagi sprejetih ukrepov, ki jih nudi certifikat, se pozitivni učinki kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, števila nezgod ipd. ter povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni večja kakovost in produktivnost dela in zmanjšanje stresnih situacij, ki pa danes niso več redkost. V našem zavodu bomo še naprej redno izvajali sprejete ukrepe, saj nam ni vseeno za zaposlene in njihove družine, temveč si poskušamo čimbolj priti nasproti.

Z veseljem vabimo nove sodelavce v naš kolektiv.

 Zavoda sv. Terezije Videm Dobropolje

Prenosi

Zgibanka

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.