Zavod sv. Terezije, zavod za socialno varstveno delo (skrajšano ime: ZAVOD SV. TEREZIJE) je zasebni zavod s koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših, podeljeno s strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti. Koncesija je podeljena za institucionalno varstvo 77-im uporabnikom. Ustanovitelj Zavoda je Župnija Dobrepolje Videm.

Zavod je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne samostojnega življenja in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Odprt je za vse ljudi, ne glede na njihovo versko opredelitev.

Zavod sv. Terezije je z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovan za učno bazo za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja programa tehnika zdravstvene nege, dijakov srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje zdravstvene nege.

Zavod nosi ime karmeličanske redovnice – Svete Male Terezije oziroma Svete Terezije Deteta Jezusa (1873 – 1897), ki je bila razglašena za cerkveno učiteljico in zavetnico misijonov. »Naslov cerkvenega učitelja ali učiteljice Katoliška cerkev podeljuje osebam, katerih življenje in delo odraža posebne darove, ki osvetljujejo katoliški nauk bodisi po zvestobi, razširjenosti ali teološki prodornosti. Mnogi cerkveni učitelji se odlikujejo po mističnih ali teoloških spisih, drugi po svojih literarnih delih v obliki knjig ali pisem. Naslov cerkvenega učitelja lahko podeli papež ali vesoljni cerkveni zbor (vir: Aleteia.org).« Kot je leta 2019 zapisal v duhovnih mislih Benedikt XVI. ob godu Svete Male Terezije 1. oktobra, »je bilo njeno življenje zelo preprosto in skrito, po smrti in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic.« Pokojni papež Janez Pavel II. jo je označil za strokovnjakinjo za znanost ljubezni. (Vir: Vatican News, 30. 9. 2019: Duhovne misli Benedikta XVI. za god sv. Terezije Deteta Jezusa).

Avtobiografski rokopis »Povest duše« velja v svetu za najbolj brano knjigo ob Svetem pismu.

    (Vir: Sveta Mala Terezija – Povijest jedne duše. youtube.com)     

      (Vir: si.aleteia.org/2018/10/01/mala-terezija-svetnica-z-vrtnicami)

 

Simbol svetnice so rdeče vrtnice, saj je pred smrtjo obljubljala, da bo po smrti trosila vrtnice iz nebes – s tem je imela v mislih milosti, ki jih je hotela iz ljubezni do vseh ljudi izprositi od Boga.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.